تماس با ما

پیغام بگذارید.

را ه های ارتباطی ما

09122729308

info@neginsarma.ir

آدرس کارگاه و نمایشگاه

نیاز به مشاوره جهت خرید یخچال صنعتی دارید؟

تماس از طریق تلگرام به صورت شبانه روزی